Ikääntyminen tuo tullessaan monia muutoksia silmien toimintaan.

Ikääntymisen vaikutuksia silmän toimintaan

1. Tarkentaminen lähietäisyyksille

Tämä on asia joka tulee yleensä ensimmäisenä esiin, monilla siinä noin 45- 50 vuoden ikäisenä. Yht´äkkiä huomaat että joudut viemään kirjan/lehden/ kännykän melko kauas jotta näet tekstin selkeästi. Tähän on syynä silmän linssin muuttuminen jäykemmäksi, jolloin sen taittovoima heikkenee ja tarkentaminen vaikeutuu.

2. Verkkokalvolle pääsevä valo vähenee

Ikääntyessä silmän pupilli pienenee, mykiö paksuuntuu ja siihen kertyy keltaista väriainesta. Vanhempi ihminen katselee maailmaa vähän niin kuin keltaisten linssien läpi.  Verkkokalvolle pääsee vähemmän valoa  ja sopeutuminen hämärään hidastuu. Tämä vaikuttaa erityisesti tilanteissa, joissa ensin joudutaan katsomaan kirkasta valoa, jolloin palautuminen normaaliin tilanteeseen on vieläkin hitaampaa. 

3. Sironta

Sironta tarkoittaa sitä, että valo muuttaa suuntaa kohdatessaan esteen aineessa, jossa se etenee. Taivaan sini johtuu auringon valon siroamisesta. Vanhetessa silmän mykiön proteiinipartikkelit hajoavat, joka johtaa mykiön samenemiseen ja sironnan lisääntymiseen. Mitä haittaa tästä sitten on? Sironta pienentää verkkokalvolle syntyviä kontrasteja ja näkemistä haittaava estohäikäisy lisääntyy.  Ja tämä on tärkeä asia kun suunnitellaan ikääntyneiden ihmisten valaistuksia heidän koteihinsa tai muihin asumisyksiköihin/palvelutaloihin.
Julkisissa tiloissa valaistus on yleensä suunniteltu niin, että valoa on riittävästi ja valaisimet ovat laadukkaita valoteknisiltä ominaisuuksiltaan.

Laadukkaan valaistuksen määrittely

Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin se, että valo häikäisee, Vai onko? Entäpä jos valoa on liian vähän? Tai jos/kun valo vääristää esim. vaatekaupassa vaatteiden värejä? Valaistukselle on luotu erilaisia standarteja jotka täytyy ottaa huomioon julkisten tilojen valaistuksia suunniteltaessa. Suunnitelijalla on tiedossa suositeltu valaistusvoimakkuus eri tiloissa ja valaisimilta vaadittu häikäisyarvo (UGR). Julkisella puolella asiat ovatkin jokseenkin kunnossa, mutta entäpä sitten siellä kotona? 

Koteihin ostetaan valaisimia ja polttimoita vähän sieltä sun täältä. Pakkausmerkinnät ovat yleensä melko puutteelliset, jolloin on mahdoton tietää tuotteet ominaisuuksista tarpeeksi, jotta voisi verrata muutakin kuin hintaa ja kulutusta.  

Valaistus on laadukasta silloin kun se ei aiheuta vaikeuksia toimia tilassa. Huoneessa on helppo liikkua, eri tasoisissa tiloissa portaat erottuvat helposti, kulkeminen eri tilojen välillä sujuu ongelmitta. Erilaiset toiminnot; ruokailu, lukeminen, tietokoneen selailu ja TV:n katselu on mukavaa, eikä valaistus aiheuta häikäisyä. Tarvittaessa valoa on tarpeeksi myös tarkkaa näkemistä tarvittaviin asioihin kuten kirjan lukemiseen. Näille asioille on valaistuksessa säädetty erilaisia standarteja joita harva osaa kysyä tai kyseenalaistaa valaisimia tai lamppuja ostaessaan. Niillä on kuitenkin iso merkitys siihen, millainen kodin valaistuksesta tulee. Aikaisemmin valaistukselle ei ollut oikeastaan muita vaatimuksia kuin se, että valoa on riittävästi. Nykyään led-valaisimet sisältävät niin paljon erilaista tekniikkaa, että niiden vertailu toisiinsa nähden vaatii melkoisen määrän tietoa. Ero kahden päältäpäin saman näköisen led-valaisimen välillä voi olla todella merkittävä, vaikka ilmoitettu valotehokkuus (lm) ja valon väri (K) olisivat samat. Valaisimessa on hurja määrä eri arvoja, jotka vaikuttavat siihen miltä valo näyttää. Mutta keskitytään nyt valaistusvoimakkuuteen (lx),  kiusahäikäisyyn (UGR) ja luminanssiin. 
Nykyään käytetään sisätilojen valaistuksen suunnittelussa standartia SFS-EN 12464-1 joka määrittää minimiarvot valaistusvoimakkuudelle  eri tiloissa ja työtasolla. Kansainvälinen valaistuskomissio CIE on kuitenkin esittänyt että valon määrää pitäisi muuttaa silloin, kun on kyse valaistuksen suunnittelusta iäkkäille ihmisille. Eli tällöin otettaisiin huomioon ikääntymisen vaikutus näkemiseen. Valaistus suunniteltaisiin siis niin, että valaistusvoimakkuutta lisättäisiin, mutta tällöin on toki järkevää asentaa valaistus säädettäväksi eli himmennettäväksi.  Samoin pitäisi toimia kiusahäikäisyn suhteen.  Käytettäisiinkin valaisimia joiden UGR arvo on maksimissaan 16, nykyisen 19 sijaan. Valitettavasti läheskään kaikissa valaisimissa UGR-arvoa ei ole ainakaan selkeästi ilmoitettu, eivätkä kaikki valaisimia myyvät ja asentavat tahot edes ole tietoisia tuon asian vaikutuksesta valaistuksen laatuun. Luminanssi (cd/neliömetri) tarkoittaa sitä miten kirkkaalta valaisimen pinta näyttää. Led-valaisimien pintakirkkaus voi olla moninkertainen verrattuna vanhan tekniikan valaisimiin. Nykyään on siis erittäin tärkeää kiinnittää huomiota valaisimen häikäisysuojaukseen. Onkin järkevää tehdä osa valaistuksesta epäsuoraksi, vaikkapa valaisimilla jotka suunnataan seinille, tai tekemällä led-nauhoilla epäsuoraa valaistusta. Luminanssikontrastin ollessa huono ei auta vaikka valotehoa kuinka lisätään, näkeminen ei siis helpotu¨vaikka wattimäärä olisi kuinka suuri. Sama koskee valaisimen värintoistoa. Jos valaisimen värintoisto on huono on todella vaikea nähdä asioita oikein.

 

Kodin valaistus

Kotien valaistuksia suunniteltaessa on hyvä ottaa yhteys valaistuksen ammattilaiseen, joka voi neuvoa miten ja minkälaista valoa eri huoneisiin kannattaa laittaa. Kotonakin on tiloja joissa on eri toimintoja ja tietysti myös erilainen tarve valolle. Pitää olla hyvää ja häikäisemätöntä yleisvaloa, kohdevaloa vaatekaapeille tai tauluille, tunnelmavaloa telkkarin katsomiseen, lukemiseen tai käsitöiden tekoon sopivaa valoa jne.  Ja jottei valaistuksesta tule sekavan näköinen on valaisimet hyvä valita niin, että ne sopivat ulkonäöllisesti toisiinsa  ja niiden valotekniset ominaisuudet ovat tarpeen mukaiset. Näön heikkeneminen ikääntyessä on erittäin tärkeää ottaa huomioon valaistuksia suunniteltaessa ja erilaisia lisävalaistusvaihtoehtoja mietittäessä. Huono ja riittämätön valaistus saattaa aiheuttaa sen, että vanhukset eivät pärjääkään enää  kotona. Alkaa  tapahtua kompastumisia joko sisällä tai pihalla, monet toiminnot käyvät liian hankaliksi tai mahdottomiksi, koska niitä ei näe tehdä. Moni voi kokea myös turvattomuuden tunnetta ihan vaan siksi että esimerkiksi omalla pihalla ei näe liikkua kunnolla.
Näyttöpäätetyöskentely ja yleensä  tietokoneen käyttö kotona on monelle vanhuksellekin ihan arkipäivää.  tode Valaistus voi helpottaa tai haitata näkemistä. 
Huonosti valaistu piha tai kulkuväylät aiheutavat suoranaista vaaraa varsinkin ikääntyville asukkaille.

Tässä kirjoituksessani olen käyttänyt lähteenä Suomen valaistusseuran julkaiseman VALO lehden artikkelia jonka on kirjoittanut Tapio Kallasjoki. Artikkelin kokonaisuudessaan pääset lukemaan täältä:https://www.lehtiluukku.fi/lehti/valo/_read/2-2018/199970.html?p=32 

Tässä tuli nyt paljon teknistä asiaa ja saatat miettiä mitä tuolla kaikella tiedolla oikein tekee. Tärkeintä on että tiedostat valaistuksen laadulla olevan merkitystä sinun itsesi sekä ikääntyvien läheistesi elämänlaatuun ja ymmärrät led-valaisimien olevan laadultaan hyvin erilaisia. Kaikissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä minuun, autan ja neuvon niin paljon kun voin. Laita vaikka sähköpostia tanja.kokkonen@illumitech.fi tai soittele p.0505662306  -Tanja-